MICROSOFT AZURE

Administrátor hybridního prostředí

Zodpovídáte za provoz a správu vaší hybridní infrastruktury? Řešíte bezpečnost, správu identit a provoz business systémů? Chcete se ponořit do detailů Azure komponent, jako jsou virtuální stroje, clustery a kontejnery? Chcete se naučit navrhnout infrastrukturu s maximální možnou automatizací a přitom použitelnou v praxi? Pak se zúčastněte tracku určeného adminům hybridního prostředí!

Cena pro jednoho účastníka je 4 000 Kč bez DPH.

OBJEDNAT
Obsah tracku
1 2 3 4
1. den kurzu – Microsoft Azure a základy infrastruktury

Kurz je určen každému administrátorovi, který plánuje začít nebo právě začíná s Microsoft Azure. Vhodnými vstupními vědomostmi jsou základní znalosti správy serverů a sítí. Ukážeme si, jak vytvářet virtuální počítače včetně různých možností, jak zabezpečit jejich vysokou dostupnost. Kromě virtuálních počítačů se budeme věnovat i správě dat v Azure s využitím různých typů úložišť.

Level: 200

Témata
 • Administrace Azure a základní nástroje pro tvorbu infrastruktury
 • Management pomocí Azure Portal and Cloud Shell
 • Management pomocí PowerShell a CLI
 • Tvorba zdrojů pomocí Azure Resource Manager šablon
 • Tvorba virtuálních počítačů
 • Vysoká dostupnost virtuálních počítačů pomocí Availability Zones, Availability Setů a VM Scale Set
 • Správa virtuálních počítačů pomocí Virtual Machine Extensions
 • Úložiště dat Storage Accounts, Blob Storage, Azure Files
 • File Sync
 • Import a Export Service, Data Box
1 2 3 4
2. den kurzu – Sítě, správa dat a monitoring

Věnovat se budeme základu infrastruktury, jak vytvořit a spravovat sítě. Projdeme si všechny klíčové komponenty pro postavení a zabezpečení virtuálních sítí a jejich vzájemné propojení. Důležitou částí kurzu je monitoring prostředí Azure, analýza logů a využití vícero monitorovacích aplikací. V neposlední řadě se budeme věnovat také tvorbě webových aplikací a nástrojům na zálohování a obnovu dat.

Level: 200

Témata
 • Virtuální sítě a jejich tvorba
 • IP adresy, propojení sítí pomocí peeringu a VPN
 • Routing, DNS a zabezpečení komunikace přes Network Security Groups
 • Azure Monitor a analýza logů pomocí Log Analytics
 • Tvorba alertů
 • Sledování sítě pomocí Network Watcher
 • Replikace dat, zálohování Azure
 • Network balancers
 • Aplikační brána
 • Azure Traffic Manager
 • Content Delivery Network
 • Tvorba webových aplikací
 • Analýza nákladů, cenová kalkulačka
1 2 3 4
3. den kurzu – Správa uživatelů a Active Directory

V průběhu tohoto kurzu se účastníci seznámí se správou uživatelů v Azure Active Directory (AAD), která slouží jako správce identit pro samotný Azure, stejně tak jako pro Microsoft 365. Vyzkoušíme si, jak AAD vytvořit, spravovat, propojit s lokální on-premise Active Directory. Taktéž se budeme věnovat zabezpečení uživatelských účtů.

Level: 300

Témata
 • Správa uživatelů a aplikací v Azure Active Directory
 • Azure Active Directory Connect
 • Aplikace a Active Directory
 • Multi-Factor autentifikace
 • Azure AD Identity Protection
 • Azure Protect Identity Management
 • Platformové řešení domény Azure Active Directory Domain Services
1 2 3 4
4. den kurzu – Řízení a zabezpečení cloudového prostředí

Na závěr kurzu nás čeká bezpečnost – jak zabezpečit zdroje v prostředí Microsoft Azure a pomocí jakých nástrojů. Kromě zabezpečení vaší infrastruktury a aplikací v Azure se budeme věnovat i aplikaci vašich firemních politik na celé prostředí Microsoft Azure.

Level: 300

Témata
 • Governance a Compliance
 • Správa cloudu na úrovních skupin subskripcí a resource groups
 • Řízení přístupu ke zdrojům pomocí Rale-based Access Control
 • Nasazování politik Azure Policy a komplexní tvorba zdrojů pomocí Blue Prints
 • Nástroje na zabezpečení zdrojů a Security Center
Objednejte si kurz Microsoft Azure

Administrátor hybridního prostředí

Cena pro jednoho účastníka je 4 000 Kč bez DPH.

Výběr kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám předběžný zájem o případný nový termín v roce 2020 v Bratislavě
4 dny | 2020
Mám předběžný zájem o případný nový termín v roce 2020 v Praze
4 dny | 2020
Výběr účastníků kurzu
[+] Přidat účastníka
VYBERTE SI JINOU ROLI

Microsoft Akademie je rozdělena na Azure akademii a Microsoft 365 akademii.
Vyberte si track vhodný přesně pro vaši roli.

PŘEHLED ROLÍ
PARTNEŘI