MICROSOFT AZURE

Cloudový architekt

Jste zodpovědný za návrh strategie provozu vašich business aplikací ve firmě? Řešíte výběr platformy a návrhu hybridního cloudu, migraci a především inovaci vašich aplikací? Chcete efektivně využívat Office365 v kombinaci s Azure? Řešíte sjednocení postupů při návrhu architektury? Chcete umět řízeně využívat cloud a umět odhadovat náklady na provoz řešení? To vše se naučíte v průběhu tracku Cloudový architekt.

Cena pro jednoho účastníka je 4 000 Kč bez DPH.

OBJEDNAT
Obsah tracku
1 2 3 4
1. den kurzu – Aplikace v Azure

Kurz je určen každému administrátorovi, který využívá Microsoft Azure a chce si prohloubit své znalosti a využívat prostředí Microsoft Azure ve větším rozsahu. Na kurzu se budeme věnovat migračním technikám při přechodu z on-premise prostředí do Azure. Velká část kurzu je věnována tvorbě a správě různých aplikací, od Logic App, přes funkce až po tvorbu background úloh.

Level: 300

Témata:
 • Migrace do Azure
 • Migrace pomocí replikačních služeb Azure Site Recovery
 • Migrace pomocí Migration Factory
 • Tvorba webových aplikací a jejich zabezpečení
 • Serverless Computing – funkce, Event Grid a Managing Service Bus
 • Tvorba a správa aplikací Logic App
 • Tvorba Background Tasks
 • Využití Swagger na dokumentaci API
 • Multifaktorová autentifikace
 • Claims-based autentizace
 • Role-based access control (RBAC) autorizace
 • OAuth2 autentifikace
1 2 3 4
2. den kurzu – Zabezpečení

V průběhu tohoto kurzu si projdeme možnosti zabezpečení dat zejména při síťové komunikaci. Blíže se podíváme na tvorbu funkcí a jejich využití a způsoby výměny dat. Součástí kurzu je i tvorba a správa clusterů. Vhodnými vstupními vědomostmi jsou znalosti prostředí Azure na úrovni kurzu Administrátor hybridního prostředí (Hybrid Cloud).

Level: 300

Témata:
 • Šifrování
 • End-to-end šifrování
 • Implementace Azure confidential computing
 • Implementace SSL a TLS komunikace
 • Management šifrovacích klíčů v Azure Key Vault
 • Úvod do Azure Service Fabric
 • Tvorba clusterů pomocí Azure Kubernetes
 • Úvod do Azure funkcí
 • Tvorba Azure funkcí ve Visual Studiu
 • Konfigurace aplikací a služeb na posílání emailů
 • Konfigurace Azure Relay služby
 • Tvorba notifikačního hubu a event Hubu
 • Paralelismus, multithreading a processing
1 2 3 4
3. den kurzu – Databáze

V této části kurzu se budeme věnovat tvorbě a využití různých typů databází, datových úložišť a nástrojům na analýzu dat. Vhodnými vstupními vědomostmi jsou znalosti prostředí Azure na úrovni kurzu Administrátor hybridního prostředí (Hybrid Cloud).

Level: 300

Témata:
 • Relační databáze
 • NoSQL služby
 • Azure Cosmos databáze
 • Datová úložiště
 • Analýza dat
 • High-Performance Computing (HPC)
 • Migrace
 • Tvorba vzorců
 • Výkonnostní vzory
 • Datové vzory
 • Vzory elasticity
1 2 3 4
4. den kurzu – Enterprise aplikace

Závěr kurzu je věnovaný enterprise aplikacím a tvorbě komplexnějších řešení. Vyzkoušíme si například možnosti, které Azure poskytuje při tvorbě bot služeb a správě IoT. Vhodnými vstupními znalostmi jsou znalosti prostředí Azure na úrovni Administrátor hybridního prostředí (Hybrid Cloud).

Level: 300

Témata:
 • Event Messaging
 • Internet of Things (IoT)
 • Práce s Azure IoT Hub
 • Tvorba řešení pomocí QnA Maker
 • Bot služby
 • Machine Learning
 • Media Processing
 • Kognitivní služby
 • Tvorba řešení pomocí Computer Vision, Bing Web Search a Custom Speech Service
Objednejte si kurz Microsoft Azure

Cloudový architekt

Cena pro jednoho účastníka je 4 000 Kč bez DPH.

Výběr kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám předběžný zájem o případný nový termín v roce 2020 v Praze
4 dny | 2020
Mám předběžný zájem o případný nový termín v roce 2020 v Bratislavě
4 dny | 2020
Výběr účastníků kurzu
[+] Přidat účastníka
VYBERTE SI JINOU ROLI

Microsoft Akademie je rozdělena na Azure akademii a Microsoft 365 akademii.
Vyberte si track vhodný přesně pro vaši roli.

PŘEHLED ROLÍ
PARTNEŘI