MICROSOFT AZURE

Datový analytik

Zabýváte se ukládáním, zpracováním a analýzou dat? Zajímají vás nové trendy a možnosti v této oblasti jako například Artifical Intelligence a Machine Learning, streaming, big data a SQL vs No-SQL databáze a zobrazování dat? Navštivte track určený primárně datovým analytikům!

Cena pro jednoho účastníka je 4 000 Kč bez DPH.

OBJEDNAT
Obsah tracku
1 2 3 4
1. den kurzu – Správa úložišť pro nestrukturovaná data v prostředí Microsoft Azure

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi nasazení služeb Azure určených k uložení nestrukturovaných a semi-strukturovaných dat. Seznámíte se se službami, jako jsou Azure Storage, Azure Data Lake a CosmosDB. V průběhu kurzu si ukážeme, jak vytvořit a nastavit tyto služby z hlediska zabezpečení a vysoké dostupnosti. Ukážeme si běžné přístupy pro monitoring a troubleshooting těchto služeb.

Level: 300

Témata:
 • Nasazení služeb Azure
 • Představení služeb Azure Storage, Azura Data Lake a CosmosDB
 • Zabezpečení
 • Monitoring a troubleshooting
1 2 3 4
2. den kurzu – Databázové služby v Microsoft Azure

V průběhu druhého dne kurzu se účastníci seznámí s databázovými službami dostupnými v Microsoft Azure. Ukážeme si rozdíl mezi IaaS a PaaS databázovým řešením a podrobně si ukážeme možnosti Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse.

Level: 300

Témata:
 • Porovnání IaaS a PaaS
 • Detailní ukázka možností Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse
1 2 3 4
3. den kurzu – Zpracování dat v Azure

V tento den se účastníci seznámí se službami Azure Databricks a Azure Data Factory určenými k orchestraci dat a zpracování velkého množství dat pro Machine Learning. Na konci dne se budeme věnovat službě Event Hub a zpracování dat pomocí Stream Analytics Job pro asynchronní zpracování přicházejících informací, které se nabízí například pro IoT scénáře.

Level: 300

Témata:
 • Machine Learning
 • Představení služeb Azure Databricks a Azure Data Factory
 • Co je to Event Hub?
 • Stream Analytics Job a jednoduché zpracování dat
1 2 3 4
4. den kurzu – AI a ML v Azure

Poslední den kurzu se účastníci seznámí s pojmy „umělá inteligence“ a „Machine Learning“ a s nasazením těchto disciplín v prostředí Microsoft Azure. Součástí kurzu je přehled schopností a využití Cognitive Services, Azure Machine Learning Studio a Azure Notebooks jako nástrojů pro vývoj a implementaci připravených či vlastních řešení využívajících AI.

Level: 200-300

Témata:
 • Co je to umělá inteligence?
 • Machine Learning Studio
 • Využití Cognitive Services, Azure Machine Learning Studio a Azure Notebooks
Objednejte si kurz Microsoft Azure

Datový analytik

Cena pro jednoho účastníka je 4 000 Kč bez DPH.

Výběr kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám předběžný zájem o případný nový termín v roce 2020 v Bratislavě
4 dny | 2020
Mám předběžný zájem o případný nový termín v roce 2020 v Praze
4 dny | 2020
Výběr účastníků kurzu
[+] Přidat účastníka
VYBERTE SI JINOU ROLI

Microsoft Akademie je rozdělena na Azure akademii a Microsoft 365 akademii.
Vyberte si track vhodný přesně pro vaši roli.

PŘEHLED ROLÍ
PARTNEŘI