MICROSOFT AZURE

Administrátor hybridného prostredia

Zodpovedáte za prevádzku a správu vašej hybridnej infraštruktúry? Riešite bezpečnosť, správu identít a prevádzku business systémov? Chcete sa ponoriť do detailov Azure komponentov, ako sú virtuálne stroje, clustery a kontajnery? Chcete sa naučiť navrhnúť infraštruktúru s maximálnou možnou automatizáciou a pritom použiteľnú v praxi? Potom sa zúčastnite tracku, ktorý je určený Adminom hybridného prostredia!

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

Objednať
Obsah tracku
1 2 3 4
1. deň kurzu - Microsoft Azure a základy infraštruktúry

Kurz je určený každému administrátorovi, ktorý plánuje začať alebo práve začína s využívaním Microsoft Azure. Vhodnými vstupnými vedomosťami sú základné znalosti správy serverov, sietí. Ukážeme si, ako vytvárať virtuálne počítače, vrátane rôznych možností, ako zabezpečiť ich vysokú dostupnosť. Okrem virtuálnych počítačov sa budeme venovať aj správe dát v Azure s využitím rôznych typov úložísk.

Level: 200

Témy:
 • Administrácia Azure a základné nástroje na tvorbu infraštruktúry 
 • Manažment pomocou Azure Portal and Cloud Shell
 • Manažment pomocou PowerShell a CLI
 • Tvorba zdrojov pomocou Azure Resource Manager šablón
 • Tvorba virtuálnych počítačov
 • Vysoká dostupnosť virtuálnych počítačov pomocou Availability Zones, Availability Setov a VM Scale Set
 • Správa virtuálnych počítačov pomocou Virtual Machine Extensions
 • Úložiská dát Storage Accounts, Blob Storage, Azure Files
 • File Sync
 • Import a Export Service, Data Box
1 2 3 4
2. deň kurzu - Siete, správa dát a monitoring

Venovať sa budeme základu infraštruktúry, čiže ako tvoriť a spravovať virtuálne siete. Prejdeme si všetky kľúčové komponenty na postavenie a zabezpečenie virtuálnych sietí a ich vzájomné prepojenie. Dôležitou časťou kurzu je monitoring prostredia Azure, analýza logov a využitie viacerých monitorovacích aplikácií. V neposlednom rade sa povenujeme aj tvorbe webových aplikácií a nástrojom na zálohovanie a obnovu dát.

Level: 200

Témy:
 • Virtuálne siete a ich tvorba
 • IP adresy, prepájanie sietí pomocou peeringu a VPN
 • Routing, DNS a zabezpečenie komunikácie cez Network Security Groups
 • Azure Monitor a analýza logov pomocou Log Analytics
 • Tvorba alertov
 • Sledovanie siete pomocou Network Watcher
 • Replikácie dát, zálohovanie v Azure
 • Network balancers
 • Aplikačná brána
 • Azure Traffic Manager
 • Content Delivery Network
 • Tvorba webových aplikácií
 • Analýza nákladov, cenová kalkulačka
1 2 3 4
3. deň kurzu - Správa užívateľov a Active Directory

Počas kurzu sa účastníci oboznámia aj so správou užívateľov v Azure Active Directory (AAD), ktorá slúži ako správca identít pre samotný Azure, ako aj pre Microsoft 365. Vyskúšame si ako AAD vytvoriť, spravovať, prepojiť s lokálnou on-premise Active Directory. Taktiež sa budeme venovať aj zabezpečeniu užívateľských účtov.

Level: 300

Témy:
 • Správa užívateľov a aplikácií v Azure Active Directory
 • Azure Active Directory Connect
 • Aplikácie a Active Directory
 • Multi-Factor autentifikácia
 • Azure AD Identity Protection
 • Azure Protect Identity Management
 • Platformové riešenie domény Azure Active Directory Domain Services
1 2 3 4
4. deň kurzu - Riadenie a zabezpečenie cloudového prostredia

Na záver kurzu nás čaká bezpečnosť – ako zabezpečiť zdroje v prostredí Microsoft Azure a pomocou akých nástrojov. Okrem zabezpečenia vašej infraštruktúry a aplikácií v Azure sa budeme venovať aj aplikácií vašich firemných politík na celé prostredie Microsoft Azure.

Level: 300

Témy:
 • Governance a Compliance
 • Správa cloudu na úrovniach skupín subskripcií, subskripcií a resource groups
 • Riadenie prístupu k zdrojom pomocou Role-based Access Control
 • Nasadzovanie politík Azure Policy a komplexná tvorba zdrojov pomocou Blue Prints
 • Nástroje na zabezpečenie zdrojov a Security Center
Objednajte si kurz Microsoft Azure

Administrátor hybridného prostredia

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

Výber kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Bratislave
4 dni | 2020
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Prahe
4 dni | 2020
Výber účastníkov
[+] Pridať účastníka
VYBERTE SI INÚ ROLU

Microsoft Akadémia je rozdelená na Azure akadémiu a Microsoft 365 akadémiu.
Tu si môžete vybrať vhodný track určený presne pre vašu rolu vo firme.

PREHĽAD ROLÍ
Partneri