MICROSOFT AZURE

Business Manager

Ste zodpovedný za rozvoj business stratégie vašej firmy? Riešite finančné úspory a modernizáciu? Nie ste technický typ, ale sú pre vás kľúčové výsledky? Zaujímajú vás moderné trendy prenájmu IT technológií? Nepremeškajte Business Manager track.

Cena tracku pre jedného účastníka je 77,5 € bez DPH.

OBJEDNAŤ
Obsah tracku
1. deň kurzu – Zaobstaranie a užívanie cloudových služieb – s rozumom a korektne

Tento kurz je vhodný pre CIOs alebo šéfov IT. Cloudové služby zásadne menia nielen spôsob práce a podporu užívateľov, priority IT profesionálov, ale taktiež obchodné modely. Sú všetky tieto zmeny, ktorým je potrebné sa prispôsobiť vyvážené prínosy? Poďme sa na to pozrieť netechnologickými očami manažmentu. Aké sú riziká nových modelov a ako sa s nimi nielen vyrovnať, ale aj využiť zmeny v prospech svojej organizácie.

Témy:
 • Ako hodnotiť TCO (celkové náklady na vlastníctvo určitého riešenia či služby)
 • Kde hľadať a kde určite nehľadať prínosy cloudového riešenia
 • Licenčné podmienky a užívateľské práva Microsoft Online Services
 • Možnosti a pravidlá hybridného využitia licencií
 • Obchodné modely pre zaobstaranie Online Services, ich porovnanie, kritéria optimálnej voľby
 • Správa a kontrola využívania cloudových prostriedkov
 • Pohľad do krištáľovej gule – alebo ďalší predpokladaný vývoj odboru
2. deň kurzu (1. polovica dňa) - IT trendy v cloudových technológiách

Séria týchto kurzov je určená technickým pozíciám, zamestnancom, ktorí pracujú v oblasti sales, ale aj pre rozhodovacie orgány vo vašej spoločnosti. Cieľom tohto kurzu je zoznámiť účastníkov s možnosťami využitia služieb verejných cloud operátorov pre IT technológie. Ukážeme si ako využiť cloud pre bežný IT workload, ako migrovať existujúcu infraštruktúru do cloudových služieb a aké sú úskalia. Na záver si ukážeme, ako je riešená bezpečnosť cloudových služieb a ako sú zabezpečené samotné dáta.

Level: 200

Témy:
 • Úvod do cloud technológií
 • Rozdiel medzi IaaS, PaaS, SaaS službami
 • Typický workload pre public cloud
 • Migračné scenáre a možnosti
 • Bezpečnosť dát v cloude
2. deň kurzu (2. polovica dňa) - Architektúra a bezpečnosť Azure

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s architektúrou Microsoft Azure prostredia. Ukážeme si ako je riešený návrh prostredia, geografické izolácie, bezpečnosť a ochrana dát vo verejnom cloude. V ďalšej časti prednášky si ukážeme ako sú zabezpečené dáta a akým spôsobom riešiť vhodnú správu Microsoft Azure s dôrazom na rozdelenie jednotlivých rolí a minimalizáciu nutných oprávnení pre správu prostriedku.

Level: 300

Témy:
 • Architektúra Microsoft Azure
 • Riešenie pre resilienci a high availability
 • Zabezpečenie dát
 • Konfigurácia rolí v Azure
 • Azure Governance
Objednajte si kurz Microsoft Azure

Business Manager

Cena tracku pre jedného účastníka je 77,5 € bez DPH.

Výber kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Prahe
2 dni | 2020
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Bratislave
2 dni | 2020
Výber účastníkov
[+] Pridať účastníka
VYBERTE SI INÚ ROLU

Microsoft Akadémia je rozdelená na Azure akadémiu a Microsoft 365 akadémiu.
Tu si môžete vybrať vhodný track určený presne pre vašu rolu vo firme.

PREHĽAD ROLÍ
Partneri