MICROSOFT AZURE

Cloudový architekt

Ste zodpovedný za návrh stratégie prevádzky vašich business aplikácií vo firme? Riešite výber platformy a návrhu hybridného cloudu, migráciu a predovšetkým inováciu vašich aplikácií? Chcete efektívne využívať Office365 v kombinácii s Azure? Riešite zjednotenie postupov pri návrhu architektúry? Chcete vedieť riadene využívať cloud a odhadovať náklady na prevádzku riešení? To všetko sa naučíte počas tracku Cloudový architekt.

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

Objednať
Obsah tracku
1 2 3 4
1. deň kurzu - Aplikácie v Azure

Kurz je určený každému administrátorovi, ktorý využíva Microsoft Azure a chce si prehĺbiť svoje znalosti a využívať prostredie Microsoft Azure vo väčšom rozsahu. Na kurze sa budeme venovať migračným technikám pri prechode z on-premise prostredia do Azure. Veľká časť kurzu je venovaná tvorbe a spravovaniu rôznych aplikácií, od Logic App, cez funkcie až po tvorbu background úloh.

Level: 300

Témy:
 • Migrácia do Azure
 • Migrácia pomocou replikačných služieb Azure Site Recovery
 • Migrácia pomocou Migration Factory
 • Tvorba webových aplikácií a ich zabezpečenie
 • Serverless Computing  - funkcie, Event Grid a Managing Service Bus
 • Tvorba a správa aplikácií Logic App
 • Tvorba Background Tasks
 • Využitie Swagger na dokumentáciu API
 • Multifaktorová autentifikácia
 • Claims-based autorizácia
 • Role-based access control (RBAC) autorizácia
 • OAuth2 autentifikácia
1 2 3 4
2. deň kurzu – Zabezpečenie

Počas tohto kurzu si prejdeme možnosti zabezpečenia dát najmä pri sieťovej komunikácii. Bližšie sa pozrieme na tvorbu funkcií a ich využitie a spôsoby výmeny dát. Súčasťou kurzu je aj tvorba a správa klusterov. Vhodnými vstupnými vedomosťami sú znalosti prostredia Azure na úrovni kurzu Administrátor hybridného prostredia (Hybrid Cloud).

Level: 300

Témy:
 • Šifrovanie
 • End-to-end šifrovanie
 • Implementácia Azure confidential computing
 • Implementácia SSL a TLS komunikácie
 • Manažment šifrovacích kľúčov v Azure Key Vault
 • Úvod do Azure Service Fabric
 • Tvorba klustera pomocou Azure Kubernetes
 • Úvod do Azure funkcií
 • Tvorba Azure funkcií vo Visual Studiu
 • Konfigurácia aplikácií a služieb na posielanie emailov
 • Konfigurácia Azure Relay služby
 • Tvorba notifikačného hubu a event hubu
 • Paralelizmus, multithreading a processing
1 2 3 4
3. deň kurzu - Databázy

V tejto časti kurzu sa budeme venovať tvorbe a využitiu rôznych typov databáz, dátových úložísk a nástrojom na analýzu dát. Vhodnými vstupnými vedomosťami sú znalosti prostredia Azure na úrovni kurzu Administrátor hybridného prostredia (Hybrid Cloud).

Level: 300

Témy:
 • Relačné databázy
 • NoSQL služby
 • Azure Cosmos databáza
 • Dátové úložiská 
 • Analýza dát
 • High-Performance Computing (HPC)
 • Migrácia
 • Tvorba vzorov
 • Výkonnostné vzory
 • Dátové vzory
 • Vzory elasticity
1 2 3 4
4. deň kurzu - Enterprise aplikácie

Záver kurzu je venovaných enterprise aplikáciám a tvorbe komplexnejších riešení. Vyskúšame si napríklad možnosti, ktoré Azure poskytuje pri tvorbe bot služieb, spravovaní IoT. Vhodnými vstupnými vedomosťami sú znalosti prostredia Azure na úrovni kurzu Administrátor hybridného prostredia (Hybrid Cloud).

Level: 300

Témy:
 • Event Messaging
 • Internet of Things (IoT)
 • Práca s Azure IoT Hub
 • Tvorba riešení pomocou QnA Maker
 • Bot služby
 • Machine Learning
 • Media Processing
 • Kognitívne služby
 • Tvorba riešení pomocou Computer Vision, Bing Web Search a Custom Speech Service
Objednajte si kurz Microsoft Azure

Cloudový architekt

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

Výber kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Prahe
4 dni | 2020
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Bratislave
4 dni | 2020
Výber účastníkov
[+] Pridať účastníka
VYBERTE SI INÚ ROLU

Microsoft Akadémia je rozdelená na Azure akadémiu a Microsoft 365 akadémiu.
Tu si môžete vybrať vhodný track určený presne pre vašu rolu vo firme.

PREHĽAD ROLÍ
Partneri