MICROSOFT AZURE

Dátový analytik

Zaoberáte sa ukladaním, spracovaním a analýzou dát? Zaujímajú vás nové trendy a možnosti v tejto oblasti: ako napríklad Artifical Intelligence a Machine Learning, Streaming, big data a SQL vs. No-SQL databázy a zobrazovanie dát? Navštívte track určený primárne pre dátových analytikov.

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

OBJEDNAŤ
Obsah tracku
1 2 3 4
1. deň kurzu - Správa úložísk pre neštruktúrované dáta v prostredí Microsoft Azure

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami nasadenia služieb Azure určených k uloženiu neštruktúrovaných a semi-štruktúrovaných dát. Zoznámite sa so službami ako Azure Storage, Azure Data Lake a CosmosDB. Počas dňa si ukážeme, ako vytvoriť a nastaviť tieto služby z hľadiska zabezpečenia a vysokej dostupnosti. Ukážeme si bežné prístupy pre monitoring a troubleshooting týchto služieb.

Level: 300

Témy:
 • Nasadenie služieb Azure
 • Predstavenie služieb Azure Storage, Azure Data Lake a CosmosDB
 • Zabezpečenie
 • Monitoring a troubleshooting
1 2 3 4
2. deň kurzu - Databázové služby v Microsoft Azure

Počas druhého dňa sa účastníci zoznámia s databázovými službami dostupnými v Microsoft Azure. Ukážeme si rozdiel medzi IaaS a PaaS databázovým riešením a podrobne si ukážeme možnosti Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse.

Level: 300

Témy:
 • Porovnanie IaaS a PaaS
 • Detailná ukážka možností Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse
1 2 3 4
3. deň kurzu - Spracovanie dát v Azure

V tento deň sa účastníci zoznámia so službami Azure Databricks a Azure Data Factory určenými k orchestrácii dát a spracovaniu veľkého množstva dát pre Machine Learning. Na konci dňa sa budeme venovať službe Event Hub a spracovaniu dát pomocou Stream Analytics Job pre asynchrónne spracovanie prichádzajúcich informácii, ktoré sa ponúkajú napríklad pre IoT scenáre.

Level: 300

Témy:
 • Machine Learning
 • Predstavenie služieb Azure Databricks a Azure Data Factory
 • Čo je to Event Hub?
 • Stream Analytics Job a jednoduché spracovanie dát
1 2 3 4
4. deň kurzu - AI a ML v Azure

Posledný deň kurzu sa účastníci zoznámia s pojmami umelá inteligencia a Machine Learning a s nasadením týchto disciplín v prostredí Microsoft Azure. Súčasťou kurzu je prehľad schopností a využitia Cognitive Services, Azure Machine Learning Studio a Azure Notebooks ako nástrojov pre vývoj a implementáciu pripravených či vlastných riešení využívajúcich AI.

Level: 200 - 300

Témy:
 • Čo je to umelá inteligencia?
 • Machine Learning Studio
 • Využitie Cognitive Services, Azure Machine Learning Studio a Azure Notebooks
Objednajte si kurz Microsoft Azure

Dátový analytik

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

Výber kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Bratislave
4 dni | 2020
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Prahe
4 dni | 2020
Výber účastníkov
[+] Pridať účastníka
VYBERTE SI INÚ ROLU

Microsoft Akadémia je rozdelená na Azure akadémiu a Microsoft 365 akadémiu.
Tu si môžete vybrať vhodný track určený presne pre vašu rolu vo firme.

PREHĽAD ROLÍ
Partneri