MICROSOFT AZURE

Vývojár

Ste zodpovedný za návrh modernej architektúry, vývoj aplikácií a testovanie? Zaujímajú vás nové možnosti efektívneho vývoja aplikácií s využitím moderných trendov ako serverless, kontajnery, elastické databázy ako relačného tak dokumentového typu a vysokej dostupnosti? Neváhajte a zúčastnite sa tracku Vývojár.

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

OBJEDNAŤ
Obsah tracku
1 2 3 4
1. deň kurzu - PaaS služby v Azure

Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí sa chcú zoznámiť s Azure cloudom. Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s pojmom PaaS a službami dostupnými v Azure pre vývoj aplikácií pomocou PaaS. Zoznámime sa so službami ako Azure App Service, Azure Functions (serverless). Zároveň sa pozrieme na zabezpečenie prístupu k dátam a konfiguračným hodnotám. Zoznámime sa s message-based a event-based návrhom aplikácií.

Level: 200

Témy:
  • Zoznámenie s pojmom PaaS
  • Predstavenie služieb Azure App Service, Azure Functions
  • Zabezpečenie prístupu
1 2 3 4
2. deň kurzu - Ukladanie dát v Azure

Počas druhého dňa sa zoznámite s návrhom ukladania dát v cloude a možnosťami, ktoré Azure ponúka. Zoznámime sa so službami Azure Blob Storage, Azure SQL, CosmosDB a Table Storage, vrátane diskusie možných návrhov ukladania a ich vplyv na výkon, cenu a dostupnosť.

Level: 200

Témy:
  • Možnosti ukladania dát 
  • Predstavenie služieb Blob Storage, Azure SQL, CosmosDB a Table Storage
1 2 3 4
3. deň kurzu - IaaS, kontajnery, caching, logovanie, integrácia

Naučíte sa porozumieť pojmu IaaS, jeho zmyslu a využitiu. Zoznámime sa s Azure VM a tiež službami okolo kontajneru (Docker). V ďalšej časti sa zoznámime s možnosťami logovania, sledovania a analýzou prevádzky. Nakoniec nahliadneme na možnosti cachovania v Azure, Logic Apps a Azure Search.

Level: 200

 

Témy:
  • Vysvetlenie pojmu IaaS
  • Predstavenie služieb Azure VM, Docker
  • Aké sú možnosti cachovania v Azure
1 2 3 4
4. deň kurzu - Návrhové vzory pre distribuovanie a cloudové aplikácie

Posledný deň sa účastníci zoznámia s návrhom distribuovaných aplikácií a náhľadom do škálovania a vysokej dostupnosti. Jednak sú to služby dostupné v Azure, ale predovšetkým ide o návrh aplikácie a jednotlivé stavebné bloky pre robustné aplikácie.

Level: 200

Témy:
  • Služby dostupné v Azure
  • Návrhové vzory pre distribuovanie
Objednajte si kurz Microsoft Azure

Vývojár

Cena tracku pre jedného účastníka je 155 € bez DPH.

Výber kurzu
Vybraný termín a lokalita
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Prahe
4 dni | 2020
Mám predbežný záujem o prípadný nový termín v roku 2020 v Bratislave
4 dni | 2020
Výber účastníkov
[+] Pridať účastníka
VYBERTE SI INÚ ROLU

Microsoft Akadémia je rozdelená na Azure akadémiu a Microsoft 365 akadémiu.
Tu si môžete vybrať vhodný track určený presne pre vašu rolu vo firme.

PREHĽAD ROLÍ
Partneri